Ben jij iemand die kan werken in een organisatie waarin verandering de maatstaf is? Iemand die zowel medewerkers als management meeneemt in onze visie op inzetbaarheid? Jij gaat het échte gesprek aan – daar waar intrinsieke motivatie en weerstand elkaar ontmoeten, daar ben jij op je best.

Je hebt HBO denk- en werkniveau (HBO-V, HRM of vergelijkbaar), gericht op communicatie aangevuld met ervaring in verzuimbegeleiding. Jouw opleiding als register casemanager (RCCM®, RCMC) of Casemanager Regie Over Verzuim (CROV) geeft je de noodzakelijke voorsprong. Belangrijk is kennis van relevante wet- en regelgeving zoals Poortwachter, WULBZ, WIA, WGA, AVG en arbeidsrecht. Ervaring met taakdelegatie of als coach / begeleider op het terrein van mens en arbeid is mooi meegenomen.

Wat ga je doen?

Als Inzetbaarheidsdeskundige ben je voor de werkgever de aangewezen persoon in de begeleiding van het verzuim van de medewerkers van de organisatie (onder meer casemanagement). Je werkt onder taakdelegatie (verlengde arm) van onze Stafbedrijfsarts. Ook onderhoud je contacten met onze opdrachtgevers.

Jij zorgt ervoor dat de klanten die je begeleidt ambassadeur worden van ons gedachteGOED. Dat doe je o.a. door vanaf dag één het doel van de samenwerking te koppelen aan het coachen van leidinggevenden. Je stemt de belangen van medewerkers en werkgever zodanig op elkaar af dat er beweging is in het proces en het verzuim daalt. Nee, niet het ziekteverzuim – wij praten alleen over arbeidsverzuim. Je zorgt dat de bedrijfsarts datgene doet waarvoor zij of hij is opgeleid; de rest doe jij.

Onze opdrachtgevers kiezen voor ons omdat wij op resultaatgerichte wijze risico- en dossier gestuurd werken; wij vinken geen lijstjes af in verzuimsystemen maar geven daar waar nodig proactief aandacht in een (dreigende-) verzuim situatie. Een groot deel van je tijd besteed je aan het adviseren van leidinggevenden. Dat doe je telefonisch, online, via de mail en uiteraard door spreekuren bij de opdrachtgever op locatie. Aan de hand van het verzuimvolgsysteem, de verplichtingen vanuit Poortwachter en op basis van afspraken met klanten volg je de verzuimsituatie van medewerkers. Je gaat met de medewerker in gesprek om te helpen bij het verkennen van mogelijkheden en talenten. Je laat hen zien dat er een keuze is om inzetbaarheid te optimaliseren en daarin zelf regie te nemen.

Bij GOED vinden we persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. Bij ons kun je jouw talenten inzetten en je potentieel vergroten. Ook kun je diverse vaardigheden ontwikkelen die in relatie staan met je functie. Een ‘ME-scan’, individuele coaching, intervisie en training vormen een terugkerend onderdeel van jouw werkzame leven bij GOED.

Als organisatie zijn wij volop in ontwikkeling. Binnen GOED krijg je de ruimte om te werken aan projecten om onze organisatie nog beter te maken.

Wie zijn wij?

Wij zijn GOED. Wij willen de markt van arbodienstverlening en gezondheidsmanagement beter maken. Van MKB tot grootbedrijf; met een vaste contactpersoon voor elke klant begeleiden we organisaties (op landelijk niveau) naar optimale inzetbaarheid van het personeel. Waarin we werkgever en werknemer aanzetten tot inzet, en in beweging brengen naar hun gezamenlijke doel, met een heldere koers.

Komende maanden mogen wij weer een aantal leuke, nieuwe klanten verwelkomen. Iedere klant heeft een eigen Inzetbaarheidsdeskundige. Om te zorgen dat klanten de aandacht blijven krijgen die ze verdienen, zoeken wij versterking. Ben jij die leuke nieuwe collega, die past binnen ons team, waar serieus hard werken en een lolletje op z’n tijd elkaar aanvullen?

Wat bieden wij?

Jij krijgt de mogelijkheid om bij één van de leukste arbodiensten van Nederland te werken in een vijver vol kikkers met kennis. Je kunt rekenen op goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Een auto, laptop en telefoon van de zaak zijn onderdeel van het pakket. Daarnaast bieden wij je de ruimte om je vakkennis bij te houden door het volgen van scholing en intervisie.

Ben je klaar om mee te doen met energieke arbodienstverlening op eigen wijze? Stuur dan je CV en korte motivatie naar ikdoemee@goed.co.