Skip to content

GOEDe samenwerking met Kenniscentrum Arbeidsconflicten

GOEDe samenwerking met Kenniscentrum Arbeidsconflicten

We zien bij GOED steeds vaker dat een verzuimmelding van een medewerker – van één van onze relaties – niet wordt veroorzaakt door ziekte, maar door een meningsverschil dat uiteindelijk uitmondt in een conflict. En in bijna alle gevallen wordt dit meningsverschil c.q. conflict op een verkeerde manier aangepakt, waarna het escaleert. Terwijl met een goede aanpak heel veel problemen vroegtijdig in de kiem kunnen worden gesmoord. Daarom is GOED een samenwerking gestart met het Kenniscentrum Arbeidsconflicten, dat gespecialiseerd is in een voortvarende én effectieve aanpak van meningsverschillen en conflicten op de werkvloer.

Een arbeidsconflict leidt in veel gevallen tot verzuim. Meldt een medewerker zich ziek en blijkt er sprake te zijn van een conflict, dan past de bedrijfsarts de zogeheten STECR-Werkwijzer (STECR: Stichting Expertisecentrum Participatie) en de NVAB Richtlijn Conflicten in de Werksituatie toe. ‘Helaas gaat er veel mis in de adviezen van bedrijfsartsen rondom conflicten,’ vertelt Corina Blokland, één van de initiatiefnemers van het Kenniscentrum Arbeidsconflicten. ‘Richtlijnen worden niet goed opgevolgd of geïnterpreteerd en werkgevers weten niet wat hen te doen staat. Daarom hebben we met een aantal partners het Kenniscentrum Arbeidsconflicten opgericht.’

Huwelijkse voorwaarden

Het kenniscentrum richt zich zowel op werkgevers – die zich rechtstreeks bij het centrum kunnen aansluiten – als op arbodiensten, zoals GOED. Zij kunnen bij het kenniscentrum terecht voor informatie over conflicten, mediation, juridische aspecten, etc., maar ook om te sparren over een specifieke casus. Een belangrijk instrument hierbij is het arbeidsconflictenprotocol, dat het kenniscentrum samen met GOED heeft opgesteld. ‘Onze ervaring is dat hoe eerder een sluimerend conflict wordt uitgepraat, hoe meer schade kan worden voorkomen,’ weet Berend Moerdijk, directeur van GOED. ‘Het arbeidsconflictenprotocol voorziet in een voortvarende aanpak van zo’n conflict, ook in de aanloopfase. Hierin staat hoe je met elkaar moet omgaan als je elkaar niet meer zo aardig vindt; zie het als een soort huwelijkse voorwaarden voor werkgever en medewerker.’

Een goed gesprek

Het Kenniscentrum Arbeidsconflicten gaat verder dan alleen het delen van kennis, want het centrum beschikt ook over een team van conflictadviseurs en mediators. ‘Met een conflictdiagnose kunnen we heel snel in kaart brengen wat er aan de hand is en welke interventie het beste zou passen,’ legt Corina uit. ‘In veel gevallen is het conflict nog niet zo heel ingewikkeld en kom je er met een conflictcoach wel uit, of is zelfs een goed gesprek tussen leidinggevende en medewerker al afdoende, eventueel met iemand van HR erbij. Maar soms is het al dusdanig geëscaleerd dat mediation noodzakelijk is; dit is een formele vorm van probleemoplossing, met contracten.’

Snel handelen

Corina benadrukt dat het vooral belangrijk is om snel te handelen. ‘Als je ruzie maakt met je partner en vervolgens twee weken bij je moeder gaat logeren, maakt dat de situatie alleen maar erger, doordat je afstand neemt. Kom je direct nader tot elkaar, dan is er een veel grotere kans dat je er samen uitkomt. Daarom zijn onze conflictcoaches en mediators op korte termijn beschikbaar, juist om te voorkomen dat het conflict in de tussentijd verder escaleert. Binnen een paar werkdagen kunnen we al starten en gaan we direct met elkaar aan tafel zitten, waarbij we proberen om de angel eruit te halen. Blijkt dan dat er mediation nodig is, dan kunnen we ook daarmee al snel starten.’

Drempel

Voor GOED is de samenwerking met het Kenniscentrum Arbeidsconflicten een belangrijke toevoeging. Berend: ‘Als er nog geen sprake is van verzuim, kan de snelle aanpak van een conflict ervoor zorgen dat een medewerker aan het werk blijft. Is er wel al sprake van verzuim, dan kan een voortvarende aanpak voorkomen dat het verzuim onnodig lang duurt. En hierbij geldt ook: hoe langer het duurt, hoe hoger de drempel om weer aan het werk te gaan. Daarom kunnen al onze relaties zich via ons aansluiten bij het kenniscentrum en stellen we daarnaast het arbeidsconflictenprotocol kosteloos aan hen ter beschikking.’

Voor meer informatie:

www.goed.co

www.kenniscentrumarbeidsconflicten.nl

https://biteable.com/watch/3950341/ff4faaec3fc989cadf59dd4fd0745756