Skip to content

Altijd een GOEDe vertrouwenspersoon, dankzij samenwerking met Bureau Punt Uit

Bij GOED zien we regelmatig dat een verzuimmelding van een medewerker – van één van onze relaties – wordt veroorzaakt doordat de betreffende medewerker te maken heeft gekregen met ongewenst gedrag van anderen, zoals pesten, (seksuele) intimidatie of agressie. Het vroegtijdig inschakelen van een vertrouwenspersoon kan veel verdere schade voorkomen, maar te veel werkgevers beschikken nog niet over een vertrouwenspersoon. Daarom is GOED een samenwerking gestart met Bureau Punt Uit, dat voor organisaties externe vertrouwenspersonen levert.

Wat doet een vertrouwenspersoon nu precies? ‘Een vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt als het gaat om ongewenste omgangsvormen en integriteit,’ vertelt Erik Drenth, directeur van Bureau Punt Uit. ‘Denk hierbij bijvoorbeeld aan Intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie. De primaire rol van de vertrouwenspersoon is om een luisterend oor te zijn, en daarna samen met de melder te kijken hoe diegene het probleem zelf kan oplossen. De vertrouwenspersoon lost het probleem dus niet op; het werkt veel krachtiger als iemand dat zelf doet. En dankzij de vertrouwenspersoon hoeft men het in elk geval niet helemaal alleen te doen.’

Bewustwording en preventie
Punt Uit levert externe vertrouwenspersonen, die door medewerkers van aangesloten werkgevers benaderd kunnen worden als zij slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag. Maar Punt Uit doet méér. Erik: ‘We onderscheiden ons door heel veel aandacht te besteden aan bewustwording en preventie. Het is heel belangrijk om een vertrouwenspersoon beschikbaar te hebben, maar we zien ook dat de vertrouwenspersoon vaak pas wordt ingeschakeld als een probleem al is geëscaleerd. Dat is een gemiste kans. Daarom doen we heel veel op het gebied van preventie, onder meer met behulp van een door ons ontwikkeld spel dat helpt om op een positieve manier in gesprek te gaan over ongewenste omgangsvormen. Daarnaast geven we veel voorlichting, bijvoorbeeld met filmpjes. Ook hebben we een gratis online spreekuur; hiermee willen we de drempel voor contact met de vertrouwenspersoon zo laag mogelijk maken.’

Morele verantwoordelijkheid
Voor GOED is de samenwerking met Punt Uit heel belangrijk, benadrukt directeur Berend Moerdijk. ‘We zien dat issues op de werkvloer kunnen leiden tot verzuim. Dus als een medewerker een beroep kan doen op een vertrouwenspersoon, kan dit verzuim voorkomen. Het is een essentieel onderdeel van preventie. Daarnaast krijgen wij van onze klanten regelmatig de vraag of wij een vertrouwenspersoon kunnen leveren. We vinden het onze morele verantwoordelijkheid om dit voor onze relaties te organiseren, ook omdat de thema’s heel actueel zijn. En omdat het belangrijk is om dit door een onafhankelijke derde te laten uitvoeren, wilden we dit bij een externe partner onderbrengen. We hebben voor Punt Uit gekozen omdat we hen al goed kennen: zij zijn ook voor onze eigen medewerkers de vertrouwenspersoon.’

Voordelen externe vertrouwenspersoon
Werkgevers kunnen ervoor kiezen om een interne vertrouwenspersoon aan te stellen, maar Erik benadrukt dat een externe vertrouwenspersoon meerdere voordelen heeft. ‘Allereerst is het echt beter om een externe vertrouwenspersoon te hebben. Zeker in een niet al te grote organisatie is de kans best groot dat een vertrouwenspersoon zelf betrokken is bij een melding, of zich erbij betrokken vóelt. Daarnaast krijgt de interne vertrouwenspersoon meestal slechts incidenteel te maken met een melding, terwijl het vermogen om meldingen goed op te pakken groter wordt als je meer vlieguren maakt. Ook zien we dat een interne vertrouwenspersoon, die de rol van vertrouwenspersoon vaak invult naast zijn primaire werkzaamheden, vaak niet toekomt aan het preventieve aspect van zijn werk: voorlichting, advies en bewustwording.’

Goede match
‘Verder is een externe vertrouwenspersoon veel efficiënter: als je een interne vertrouwenspersoon goed wilt toerusten voor zijn taak, moet je hem/haar een opleiding laten volgen; dit kost veel tijd en geld. Een externe vertrouwenspersoon is goedkoper en dus efficiënter. En ook heel belangrijk: doordat we bij Punt Uit met meerdere vertrouwenspersonen werken, kan een medewerker aangeven of hij de voorkeur heeft voor een man of een vrouw, en hebben we ook Engelstalige vertrouwenspersonen beschikbaar. We doen altijd ons uiterste best om een goede match te realiseren tussen melder en vertrouwenspersoon.’

Voor meer informatie:
www.goed.co
www.puntuit.nl