Marc

Marc wordt aangezet door | als bedrijfsarts proactief en daadkrachtig te kunnen adviseren | met een focus op mogelijkheden | korte lijnen met Inzetbaarheidsdeskundigen | zuchten van verlichting en tevreden gezichten | klanten die de focus op inzetbaarheid richten