De puzzel oplossen | denken in mogelijkheden en niet in beperkingen | kwaliteit aanjagen | respectvol coachen | loopbaan advies | resultaat boeken in 2e spoor | loopbaan als reis naar zelfregie | vormen Jan’s rol in GOED

Jan wordt aangezet door samen iets GOEDs te realiseren | als mensen oprechte interesse in elkaar tonen | de twinkeling bij een gesprekspartner als het kwartje valt | richting de rol die bij haar of hem past