Berend | directeur | operationele fundament van GOED | ‘met een gezonde drive en enthousiasme voer ik mijn verantwoordelijkheden uit, waarbij ik de lange termijn en de persoonlijke belangen van een ieder niet uit het oog verlies’| Open communicatie en het gezamenlijk realiseren van gestelde doelen dragen bij aan de uitdaging en het plezier in mijn werk | e kracht van een oplossing zit vaak in de eenvoud en het nakomen van je afspraken | De focus in onze gesprekken ligt dan ook op de gewenste verandering en resultaat. | Want welk resultaat in ieder geval bereikt moet worden, moet helder zijn. | Je ziet dingen en je zegt ‘Waarom?’ Maar ik droom dingen die er nooit geweest zijn en ik zeg: ’Waarom niet?’