Vorige week verscheen op LinkedIn een passage van een brief van GOED, ontvangen door een medewerker van een van onze nieuwe klanten. Met deze brief hebben we qua toon en taal onbedoeld het tegenovergestelde bereikt van datgene wat we beogen; medewerkers op een positieve en respectvolle manier begeleiden in hun ziekteverzuim.

We betreuren het ten zeerste dat de medewerker met dit schrijven is geconfronteerd. Hiermee hebben we een verkeerde indruk gegeven van onze bedoelingen. Dat spijt ons. De essentie van onze dienstverlening is namelijk juist dat wij medewerkers helpen om de regie te (her)pakken over hun werkzame leven. Dagelijks zien we dat er te gemakkelijk en te snel een link wordt gelegd tussen ziek zijn en niet werken. Medewerkers worden buitenspel gezet doordat ze problemen krijgen met hun gezondheid, terwijl zij, ook in een periode van ziekte, een waardevolle bijdrage kunnen (en vaak ook willen) leveren aan de organisatie waar ze iedere dag voor werk(t)en. Werk is immers meer dan een invulling van dagen en een manier om te voorzien in levensonderhoud; het is een sociale omgeving met structuur, regelmaat en zekerheid. Het behoud van werk draagt in belangrijke mate bij aan welzijn en de gezondheid van medewerkers.

Toch weten wij maar al te goed dat ieder mens anders is, evenals dat iedere ziekte anders is. De een kan een beetje en een ander kan, ondanks ziekte, heel veel. De inzetbaarheiddeskundigen van GOED gaan daarom niet over maar mét medewerkers in gesprek. Zij zorgen ervoor dat de inbreng van de medewerker gewaarborgd wordt, onderzoeken de mogelijkheden en sturen op meedoen. De inzetbaarheiddeskundigen helpen de medewerker om zoveel mogelijk regie te nemen over de eigen situatie, hoe onzeker die in het geval van ziekte ook kan zijn. Uiteraard doen ze dat met empathie en respect voor de persoonlijke situatie.

We constateren dat de verstuurde brief niet past in de wijze waarop wij met de medewerkers van onze klanten willen omgaan. In de toekomst zien we er daarom nog scherper op toe dat de communicatie vanuit GOED beter wordt afgestemd op de ontvanger. Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet contact op te nemen.

Hartelijke groet,
namens het hele team van GOED

Emile van der Linde
emile@goed.co