Leidinggevende

LG ontvangt aanvraag ziekteverlof van WN en bepaalt of hij deze wel of niet aanneemt, of besluit tot andere vorm van afwezigheid. Bij twijfel: overlegt met ID. Bij vermoeden conflict: Overleg met HR en ID. Vraag naar evt regres / vraag naar factoren in werk / Leg dit alles vast, met in acht neming van de WBP