Werknemer

geef aan wat er nodig is om wel volledig of gedeeltelijk te kunnen werken