Leidinggevende

Bespreek met regelmaat de voortgang, mogelijkheden om passend werk te verrichten en koers naar volledige werkhervatting / Toon betrokkenheid / Focus op inzetbaarheid ondanks beperkingen / verslag upload / Meldt stagnatie op koers aan ID