Skip to content

GOED zet je aan tot inzet om beter te functioneren door anders te denken het grotere geheel te zien om echte gesprek aan te gaan

Waarom GOED?

GOED wil medewerkers aanzetten tot inzet om (bij ziekte) weer aan het werk te gaan en aan het werk te blijven. Dit vanuit de overtuiging dat de medewerker zelf de regie kan nemen over zijn/haar gezondheid, functioneren en arbeidsvreugde. Door de hulp die GOED hierbij biedt, kan de werkgever beschikken over goed functionerende medewerkers die hem helpen om zijn doelstellingen te realiseren.

Wat doet GOED?

Als een medewerker in een situatie van arbeidsverzuim terechtkomt, wordt vaak gedacht dat het vooral de verantwoordelijkheid van de werkgever – en volgens de werkgever: de arbodienst! – is om de verzuimende medewerker weer aan het werk te krijgen. Ook zien velen het vooral als een taak van de werkgever om te voorkomen dat een medewerker uitvalt.

In de visie van GOED speelt de medewerker zelf hierbij óók een belangrijke – en misschien wel de belangrijkste – rol. De medewerker kan zelf namelijk heel veel doen om gezond te zijn, gezond te blijven en – bij ziekte – weer gezond te worden. 

GOED wil medewerkers aanzetten tot inzet, om de regie te nemen over hun herstel, hun gezondheid, hun functioneren en dus hun loopbaan. Want alleen met medewerkers die heel bewust de juiste keuzes maken, kan een organisatie zo goed mogelijk functioneren. GOED wil daaraan een bijdrage leveren, met een team van ervaren en enthousiaste professionals.

GOED is uniek

Het onderscheidende karakter van GOED zit in:

  • oog en aandacht voor de medewerker als mens;
  • een vast behandelteam, zodat elke medewerker steeds met dezelfde mensen te maken krijgt en met hen een vertrouwensband kan opbouwen, wat cruciaal is voor een voorspoedig verloop van het re-integratietraject;
  • een dossiergerichte aanpak in plaats van een regelgedreven aanpak: het gaat niet om regels, maar om mensen.