Onze Visie

Traditionele arbodiensten hebben geen belang bij laag verzuim. Verzuim is hun werk. GOED draait het om. Onze inzet leidt tot meetbaar rendement… voor jou als mens en voor jullie als organisatie. Met de juiste aanpak kan het negatieve effect van verzuim – wat ons betreft vanaf nu arbeidsverzuim – en presenteïsme structureel omlaag. In iedere branche. In elke organisatie. Dat lukt alleen als we verzuim en inzet anders benaderen dan we gewend zijn en mensen verantwoordelijk maken voor hun eigen inzetbaarheid. Als helder is waar het rendement voor de organisatie ligt. Als leidinggevenden niet direct een oplossing aandragen en medewerkers zelf actief denken in mogelijkheden. Niet in beperkingen. Wil je  het gedrag in de organisatie blijvend veranderen? Accepteer verzuim dan niet zomaar. Leg verantwoordelijkheden waar ze horen en stel elkaar constant de vraag: “Wat heb je nodig om optimaal inzetbaar te zijn?”

“WAT HEB JE NODIG OM OPTIMAAL INZETBAAR TE ZIJN?”

Nederland heeft het hoogste verzuimpercentage van alle westerse landen en tegelijk de meeste kennis om verzuim en inzetbaarheid te optimaliseren. Blijkbaar accepteren we arbeids (-dus niet ziekte-!) verzuim te gemakkelijk. We vinden het op de werkvloer lastig man en paard te noemen en draaien graag om de hete brij heen. Onderzoeksinstituut TNO berekende onlangs dat iemand die verzuimt het bedrijf tweeënhalf keer zijn salaris kost. Het CBS noemt ons gemiddeld arbeidsethos van 63% redelijk sterk. Redelijk sterk? In onze zesjescultuur zijn we blijkbaar snel tevreden. Wist je dat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat gepensioneerden en arbeidsongeschikten het hoogste arbeidsethos hebben?! Hoog tijd voor ander beleid!