Wij werken nauw samen met medewerkers, leidinggevenden en HR adviseurs. Wij zitten nog net niet bij ze op schoot.

Medewerkers houden we een spiegel voor. We leren ze hun eigen belangen en die van de werkgever begrijpen. We laten ze ervaren wat hun mogelijkheden en beperkingen zijn en begeleiden ze actief bij het maken van keuzes.

Leidinggevenden bieden we overzicht. Voor hen is het haast onmogelijk alle details van arbeidsverzuim op de afdeling te kennen. Dus maken wij het proces zo concreet, dat ze zich comfortabel voelen als regisseur.

HR-adviseurs helpen we actief bij het bepalen, uitvoeren en evalueren van het inzetbaarheidsbeleid. Ondertussen houden wij alle lopende verzuimdossiers in beweging en beperken we de risico’s. Met een vast team, dat jullie organisatiewaarden kent en respecteert.