Binnen GOED zijn wij altijd op zoek naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren. Als je hier klikt vind je alle relevante informatie voor het gebruik van het werknemersportaal.

Met het werknemersportaal van VerzuimSignaal heeft elke werknemer inzicht in alle relevante informatie over haar- of zijn verzuimdossier. De werknemer wordt gelijktijdig met de werkgever geïnformeerd over de aanwezigheid van een nieuw document. De gegevens in het portaal zijn op dezelfde wijze beveiligd als de VerzuimSignaal applicatie die gebruikt
wordt door de werkgever en arbodienst. Dit houdt in dat de gegevens alleen toegankelijke zijn middels een tweefactor authenticatie. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat werknemers op een veilige manier inzicht krijgen in hun verzuimdossier en daarnaast stelt het tuchtcollege voor de gezondheidszorg dat de terugkoppeling van een consult gelijktijdig moet plaatsvinden aan werkgever en werknemer.