Als iemand thuis de zorg heeft voor een langdurig ziek kind of partner, kan dit een zware stempel drukken op zijn inzetbaarheid op het werk. Mantelzorg wordt de komende jaren misschien wel de grootste oorzaak van zowel ziekte- als arbeidsverzuim. Hoe ga je als leidinggevende hiermee om? Bij GOED geloven we niet in gekunstelde constructies. Iemand ziekteverlof toekennen, is niet de oplossing. Het is in het belang van de werkgever én de medewerker dat iemand betrokken blijft bij zijn werk. Werk biedt ‘verlichting’. Dus sturen wij aan op concrete afspraken over een optimale werkprivébalans. Afspraken die voor beide partijen acceptabel zijn. Dit begint met een open gesprek tussen werkgever en medewerker. Is het raadzaam dat de medewerker tijdelijk minder gaat werken? Dan is het slim de arbeidsovereenkomst tijdelijk aan te passen en afspraken te maken over welke aangepaste inzet de werkgever van de medewerker mag verwachten. Financiële consequenties voor de medewerker zijn in overleg met de werkgever of onze hulp op te lossen. Zo kan in veel gevallen de hypothecaire aflossing bij de bank tijdelijk stopgezet worden. Op deze manier creëren werkgever en medewerker samen de optimale werkprivébalans.

De werknemer ervaart ruimte voor de zorg en aandacht voor zichzelf en familie, terwijl hij betrokken blijft bij de organisatie. Resultaat: een gezonde, duurzaam inzetbare medewerker, die bijzonder dankbaar is voor de geboden oplossing. Moet je eens kijken wat dit doet met zijn betrokkenheid!