COLLECTIEF BEZWAAR BIJ DE BELASTINGDIENST. DOE JE MEE?

Grote werkgevers betalen sinds 2014 vaak meer premie Werkhervattingskas (Whk) dan zij eigenlijk zouden hoeven doen. Oorzaak is een weeffout in de wet BeZaVa. Werkgevers met een premieloonsom van méér dan € 3.220.000 worden hierdoor relatief meer benadeeld ten opzichte van kleinere werkgevers. Omdat dit leidt tot rechtsongelijkheid heeft een collectieve procedure kans van slagen. Ons doel? Een uitspraak van de rechter uitlokken over een aantal principiële aspecten van de wet BeZaVa. Jouw voordeel als je meedoet? Wanneer de rechter ons in het gelijk stelt, word je met terugwerkende kracht gecompenseerd.

ONZE CONCLUSIE? IN DE WHK-BESCHIKKINGEN VAN 2014 KOMEN FOUTEN VOOR DIE IN FEITE ELK VOLGEND JAAR TERUGKOMEN.

Aan jou de uitnodiging zich bij de door ons geïnitieerde bezwaarschriftprocedure aan te sluiten. Met gerede kans op een uitspraak in ons – en dus jouw voordeel.

Via een beoogde collectieve procedure bestrijden wij genoemde beschikkingen gedifferentieerde premie werkhervattingskas vanaf 2014. De beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas 2017 biedt hiervoor een geschikte juridische ingang. We hebben reeds een dergelijk bezwaar over het jaar 2016 ingediend.

Ook voor jou?
De actie is interessant voor alle werkgevers met een loonsom in 2017 van meer dan € 3.220.000 die:

 • op 1 januari 2017 geen eigenrisicodrager zijn voor de WGA en/of de ZW; en
 • aan wie in de beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas vanaf 2014 lasten toegerekend voor (ex-)werknemers die in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2012 ziek zijn geworden.

Maak Pro forma bezwaar

 • Je dient een pro forma bezwaarschrift in tegen de Whk 2017 beschikking (zie voorbeeld)
 • Je vraagt daarbij de instroomlijst aan de belastingdienst
 • Aan de hand van de op de instroomlijst vermelde bsn-nummers kunt u zien of in 2012 en/of 2013 en/of 2014 ZW Flex en/of WGA Flex-uitkeringen zijn uitbetaald naar aanleiding van een eerste arbeidsongeschiktheidsdag in 2010 e/o 2011 e/o 2012 (zie voorbeeld).
 • Als dat het geval is en je wilt tegen relatief geringe kosten jouw schade vermijden, klik dan op:
  Meedoen met de procedure
 • Vul daar jouw gegevens in. Je bent verzekerd van deelname aan de collectieve procedure.
 • Als uit de instroomlijst blijkt dat geen van jouw (ex-)werknemers een ZW Flex en ook geen WGA Flex uitkering in de periode 2012 t/m 2014 toegekend heeft gekregen, dan is deze actie voor jouw organisatie niet zinvol.
 • Vergeet niet ook de toerekening op andere gronden te controleren. Wanneer (bijvoorbeeld) iemand aan jouw organisatie wordt toegerekend die nooit bij jullie heeft gewerkt, dan kan hiertegen individueel bezwaar worden gemaakt.

Ga naar https://www.bezava.info/ voor meer informatie, kosten en nadere uitleg.