Skip to content

GOED zet je aan tot inzet om beter te functioneren door anders te denken het grotere geheel te zien om echte gesprek aan te gaan

Een positieve aanpak van verzuim

Iedere werkgever c.q. leidinggevende krijgt vroeg of laat te maken met verzuimende medewerkers. Dat is niet leuk en soms zelfs heel frustrerend, maar wees er altijd van bewust dat het over mensen gaat – en niet over dossiers en verzuimcijfers. Als je voor een positieve en inspirerende aanpak kiest, boek je de beste resultaten, ook op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid.

Hoe zo’n positieve aanpak eruitziet? Het begint met focussen op talenten en mogelijkheden, zodat iedere medewerker zich optimaal kan ontplooien. En als jij jouw medewerkers weet te inspireren, zet je hen aan tot optimale prestaties. Zo bouw je samen aan een organisatie die goede resultaten boekt. En je zult zien dat deze aanpak ook leidt tot minder verzuim.

Bij de keuze voor een positieve aanpak van verzuim is GOED je ideale partner. Wij helpen je niet alleen bij het voorkomen en verminderen van verzuim, maar ook bij het optimaal benutten van talent.

Een GOEDe partner

GOED is dé partner op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid. Wij helpen je proactief bij het voorkomen van verzuim en daarnaast vinden we creatieve oplossingen als er wel al sprake is van verzuim. Dit doen we door ieder mens als uniek individu te zien: we geven elke medewerker de aandacht en ondersteuning die hij/zij nodig heeft. En de praktijk wijst uit dat dit de beste aanpak is om mensen aan het werk te krijgen én te houden.

Als leidinggevende zal je in de dagelijkse praktijk veel vragen hebben op het gebied van verzuim, zoals:

  • Wat mag je als leidinggevende wel en niet als een medewerker ziek is? Welke vragen mag je wel stellen en welke vragen niet?
  • In welke situaties moet je de arbodienst erbij betrekken en in welke situaties is het verstandiger om samen met je medewerker tot goede afspraken te komen?

Met GOED heb je het antwoord op dergelijke vragen standaard in huis.

 

Taakdelegatie

GOED werkt voor de verzuimbegeleiding met professionals die we ‘inzetbaarheidsdeskundigen’ noemen. Zij werken onder supervisie van de staf(bedrijfs)arts, die een aantal taken aan hen heeft gedelegeerd. Door deze zogeheten ’taakdelegatie’ aan de inzetbaarheidsdeskundigen worden niet alleen kosten bespaard, maar ook garandeert deze werkwijze een hogere beschikbaarheid en een hoge standaardkwaliteit. Hoewel de stafbedrijfsarts een aantal taken heeft gedelegeerd, is hij/zij wel eindverantwoordelijk en is zijn/haar oordeel altijd doorslaggevend.

We kunnen stellen dat een gesprek van een medewerker met de inzetbaarheidsdeskundige feitelijk een gesprek met de stafbedrijfsarts is. Zo’n gesprek valt zowel onder het beroepsgeheim van de inzetbaarheidsdeskundige als dat van de stafbedrijfsarts.

GOEDe rolverdeling

GOED werkt voor elke werkgever met een vast behandelteam, dat allereerst bestaat uit een inzetbaarheidsdeskundige en een staf(bedrijfs)arts. De inzetbaarheidsdeskundige is bij (dreigend) verzuim onze contactpersoon voor medewerkers en leidinggevenden. Hij/zij biedt een luisterend oor en geeft concrete adviezen.

Naast een inzetbaarheidsdeskundige en een stafbedrijfsarts maken ook een bedrijfspsycholoog en een bedrijfsfysiotherapeut deel uit van ons behandelteam. Afhankelijk van de aard van het verzuim zet GOED zo nodig een adviesgesprek (‘intercollegiaal consult behandelteam’) bij de bedrijfspsycholoog en/of bedrijfsfysiotherapeut in. Bij psychische c.q. fysieke klachten maken deze specialisten een beknopte probleemanalyse en koppelen zij een concreet en praktisch werkadvies terug naar de inzetbaarheidsdeskundige. Ook kunnen zij direct doorverwijzen voor een interventie. De inzetbaarheidsdeskundige vertaalt deze input in een concreet advies.

Een GOEDe samenwerking

Omdat iedere medewerker en ieder verzuimgeval uniek is, is onze verzuimbegeleiding altijd maatwerk. Zo beschik je per situatie over een concreet en duidelijk plan van aanpak en uiteraard kun je altijd op onze ondersteuning rekenen.

We werken niet alleen nauw samen met jou als leidinggevende, maar ook met de HR- of verzuimprofessionals binnen jouw organisatie. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het proces en de interne en externe re-integratie; ook zijn zij de contactpersonen voor het UWV als het gaat om WIA-aanvragen, sancties, beschikkingen en andere zaken. Ook zij kunnen natuurlijk altijd terugvallen op onze inzetbaarheidsdeskundige, die hen gevraagd en ongevraagd advies zal geven.