Skip to content

GOED zet je aan tot inzet om beter te functioneren door anders te denken het grotere geheel te zien om echte gesprek aan te gaan

We praten mét jou (niet óver jou)

Als je ziek wordt – of om een andere reden niet meer kunt werken – is het heel frustrerend als anderen voor jou bepalen wanneer je weer aan het werk moet en wat je dan moet gaan doen. Bij GOED doen we dat anders. Wij voeren graag een goed gesprek; niet óver jou, maar mét jou. We praten met jou over wat je wilt en wat je kunt. Over je dromen, je drijfveren, je idealen. We willen graag van jou weten wie je bent en wat je nodig hebt om gelukkig te zijn, zowel privé als op je werk.

Als we eenmaal weten wat jij wilt en wat je nodig hebt om optimaal inzetbaar te zijn én te blijven, ga je samen met je leidinggevende een concreet plan opstellen om dit te bereiken. Uiteraard helpen wij jullie hierbij. Je zult zien dat deze aanpak je echt verder helpt, zowel in je werk als privé.

GOEDe partner

We geven je weliswaar de regie over jouw leven en jouw re-integratie, maar dit betekent natuurlijk niet dat je er alléén voor staat. Wij zijn altijd beschikbaar om advies te geven en denken graag proactief met je mee.

Wat we vooral doen, is je helpen te focussen op mogelijkheden. We kijken samen naar wat je wilt en kunt; we denken niet in problemen, maar in mogelijkheden. Zo zetten we jou weer aan.

Uiteraard hopen we dat je ons zo weinig mogelijk nodig zult hebben. Maar als je te ziek bent om te kunnen werken – of als je voelt aankomen dat je binnenkort uitvalt – dan staan wij altijd voor jou klaar.

Een vast behandelteam voor jou

Bij GOED krijg je altijd te maken met een vast behandelteam, zodat je steeds met dezelfde professionals te maken hebt. Dat is wel zo fijn, want zo leren onze mensen jou goed kennen, zodat ze je zo goed mogelijk kunnen helpen.

GOED werkt voor de verzuimbegeleiding met professionals die we ‘inzetbaarheidsdeskundigen’ noemen. Zij werken onder supervisie van de staf(bedrijfs)arts, die een aantal taken aan hen heeft gedelegeerd. Als jij een gesprek hebt met onze inzetbaarheidsdeskundige, is dit eigenlijk een gesprek met de bedrijfsarts. Zo’n gesprek valt onder het beroepsgeheim, dus alles wat je aan de inzetbaarheidsdeskundige vertelt, is strikt vertrouwelijk. We adviseren je werkgever wel over jouw terugkeer naar werk, maar zullen nooit privacygevoelige informatie delen met jouw leidinggevende.