De overheid stelt € 450 miljoen beschikbaar om te zorgen dat medewerkers die niet thuis kunnen werken zich snel(ler) kunnen laten testen. Voorwaarde is dat de verwijzing door een arbodienst wordt gedaan.

GOED biedt jou en jouw medewerkers de kans om snel te worden getest op een van de samenwerkende sneltest locaties. Die zijn in Amsterdam, Zwolle, Meppel en Apeldoorn. En vanaf 20 medewerkers kunnen wij ook met een mobiele testlocatie naar jouw kantoor locatie komen.  Hoe werkt het?

  • geef per mail aan emile@goed.co aan op welk mailadres en telefoonnummer onze collega’s van Buro Vitaal jou mogen benaderen
  • zij voorzien jou van een unieke code waarmee werknemers gratis aangemeld kunnen worden door de werkgever. Uiteraard volgens strikte AVG wet-, en regelgeving

De tegemoetkoming is in eerste instantie bedoeld voor bedrijven en organisaties voor wie thuiswerken niet mogelijk is. Zij krijgen geld voor het afnemen en analyseren van de testen; de testen zelf worden niet vergoed.

De aanvraag voor de tegemoetkoming kan overigens niet door werkgevers zelf worden gedaan, maar loopt via de arbodienst of bedrijfsarts. Wij regelen de coordinatie en facturatie dus met Buro Vitaal.

De teststraat staat onder supervisie van ons en wij verzorgen ook de communicatie van de testuitslagen, zowel naar de geteste werknemers als naar de lokale GGD. De werkgever krijgt hier geen inzicht in en mag werknemers ook niet verplichten zich te laten testen.

Heb je vragen? Aarzel dan niet Emile te contacten voor een nadere toelichting van deze regeling in het nieuws.