Je kent het gedragsmodel rond de aanpak van verzuim (‘verzuim is een keuze, ziek zijn niet’). Wij gaan een stap verder. En brengen de belangen van medewerker en organisatie in lijn. Als een medewerker verzuimt of dreigt te verzuimen in arbeid, spelen allerlei sociale, medische, juridische en financiële belangen een rol. Deze zijn voor werkgever en medewerker grotendeels hetzelfde. Daar waar de medewerker fit wil zijn en zijn baan wil houden, wil de werkgever continuïteit en productiviteit. De medewerker wil behoud van inkomen, terwijl de werkgever zijn kosten wil beperken. Deze gedeelde belangen zijn de sleutel tot schadelastbeperking. Zodra werkgever en medewerker inzicht in elkaar belangen hebben, ontstaat wederzijds begrip. Dit is de basis voor een oplossing. Elke keer weer ervaren we dit in de driegesprekken die wij voeren.

Bij (dreigend) verzuim maken we gebruik van ons succesvolle belangenmodel. Aan de hand van dit model maken wij de gevolgen van arbeidsverzuim direct bespreekbaar. Met werkgever en medewerker. We laten ze hun belangen naar elkaar uitspreken en werken vanuit hier naar een oplossing. Essentieel is dat wij beweging in het proces houden. Het UWV eist immers van werkgever en medewerker dat zij er samen alles aan doen om het werk en inkomen van de medewerker te behouden. Iedere vertraging van de re-integratie kan leiden tot loonsancties door het UWV. Uitgangspunt van onze aanpak is daarom altijd behoud van productiviteit en op tijd re-integreren. Zo houden we maximale regie op alle kosten. Ook die van de medewerker. We monitoren de re-integratie zorgvuldig en zijn zeer scherp op urenopbouw, productiviteit en loonwaarde(ontwikkeling).