De Tweede Kamer heeft ingestemd met voorgestelde wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet. De nieuwe Arbowet zal naar verwachting in juli 2017 ingaan.

Om tijdig in te kunnen spelen op deze veranderingen hebben wij de belangrijkste wijziging onder elkaar gezet. Tevens hebben we aangegeven welke gevolgen dit heeft voor onze klanten in de samenwerking. In groen staan de veranderingen die voor onze klanten geen gevolgen heeft; in rood de veranderingen die de aandacht van ons allebei vragen.

In de Arbowet komt een aantal nieuwe verplichtingen te staan:

  • Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen, naast de al bestaande consultatie bij verzuimbegeleiding. Bij GOED kun je daarvoor terecht bij de Inzetbaarheidsdeskundigen die in taakdelegatie werken. Dus onder verlengde arm van de bedrijfsarts.
  • Medewerkers krijgen een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk. De werknemer heeft weet van deze mogelijkheid, er zijn geen onnodige drempels door plaats en tijdstip van het consult en de werkgever krijgt geen informatie over het consult, de aanleiding of de uitkomsten van het consult op tot de persoon herleidbaar niveau. Dit is bij al onze klanten al zo ingericht – er is een lage drempel naar Inzetbaarheidsdeskundige en bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts (of Inzetbaarheidsdeskundige) krijgt de gelegenheid iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken. Ook dit onderdeel is al van toepassing bij GOED – vooral bij de klanten waar ons team volledig op locatie werkt.
  • De werknemer krijgt het recht op een second opinion (het raadplegen van een tweede bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, het PAGO, de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie. Dit is een standaard dienst die GOED al biedt; indien gewenst kan een medewerker er voor kiezen een andere arts te raadplegen.
  • De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling. Ook hieraan voldoen alle artsen van GOED. Een kopie van ons klachten reglement sturen we je graag toe.
  • Alle arbodienstverleners (dus niet alleen de bedrijfsarts) werken nauw samen met- en adviseren aan de preventiemedewerker en de OR. Naast het periodieke overleg met de OR dienen we ook dergelijk overleg te plannen met de preventie medewerker.
  • Alle taken die een werkgever moet afnemen van een arbodienst moeten in een contract worden vastgelegd. Dat vormt een standaard onderdeel van ons Service Level Agreement en is dus al geregeld.

Bedrijven krijgen een jaar de tijd om het bestaande contract met de arbodienst aan te passen. Dit betekent ten eerste de bestaande behoefte aan deskundige ondersteuning goed te beoordelen (op het gebied van veiligheid, gezondheid, verzuim, duurzame inzetbaarheid, enzovoort) en daarna die adequate ondersteuning te regelen. Ten tweede kunnen partijen vervolgens het bestaande contract inhoudelijk en formeel aanpassen aan de eisen in de nieuwe Arbowet.

In het 1e kwartaal van 2017 zal onze jurist alle huidige overeenkomsten toetsen voor het komende jaar. Waar nodig zullen wij de nieuwe wetgeving in een addendum aan onze klanten voorstellen; daar hoef je zelf dus niets voor te doen. Het periodieke overleg met de preventiemedewerker wordt door ons in alle contracten als addendum toegevoegd, op maat ingericht per klant.