Hoofdrol voor preventie
De rol van de preventiemedewerker is in veel organisaties summier. Met de twee wettelijk verplichte verantwoordelijkheden voor een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een gezonde werkplek ben je er wel. Dat verandert met de vernieuwde Arbowet die op 1 juli 2017 ingaat. Daarin is voor de preventiemedewerker een andere, veel grotere rol weggelegd. En dat is meer dan terecht.

De wetgever is er duidelijk over: de focus binnen organisaties moet meer op preventie komen te liggen. De preventiemedewerker moet niet alleen een grotere rol krijgen, maar moet ook een plek aan tafel krijgen bij de OR of PvT. De bedrijfsarts wordt bovendien verplicht om meer inspanningen te verrichten om beroepsziekten op te sporen en te onderkennen.

Kortom: organisaties en arbodiensten moeten een actiever preventiebeleid voeren, met als uiteindelijke doel het verzuim verminderen. Dat de overheid het belang van een goed preventiebeleid inziet, is een mooie stap in de goede richting. Hoe u dat exact moet gaan invullen, staat niet in de wet. Arbodiensten en branche-organisaties (in de arbocatalogi) maken hier een begin mee. Geen richtlijn, geen artikel, geen passage geeft instructies hoe de preventiemedewerker binnen uw organisatie zijn rol moet invullen conform de nieuwe wetgeving.

Een flink deel van het verzuim wordt veroorzaakt doordat persoon en functie niet goed bij elkaar passen. Medewerkers die klem zitten, dragen bij aan een hoog verzuimpercentage, terwijl u het verzuim in veel gevallen bijna kan zien aankomen. Gek genoeg wordt het werkgeluk van medewerkers nu nauwelijks in kaart gebracht. Daar zou een goed opgeleide preventiemedewerker een mooie rol kunnen spelen. Deze senior preventiemedewerker zou de volgende taken op zich kunnen nemen:

  • Het in kaart brengen van de vacante posities binnen een organisatie. Om mensen werk te kunnen bieden dat past bij hun mogelijkheden, moet u weten welk werk er beschikbaar is binnen de organisatie. Welke afdelingen kunnen versterking gebruiken, waar liggen de ‘als-we -tijd-hebben-klussen’, welke afdelingen staan onder constante druk? Op het moment dat een medewerker niet op zijn plek zit, kan deze wellicht vervangend werk doen dat beter past binnen zijn mogelijkheden of dat zorgt voor minder werkdruk.
  • Het gesprek aangaan met de medewerkers. Hoe gaat het met ze? Hoe ervaren ze hun werkdruk en als die structureel te hoog is, waar ligt dit aan? Is er daadwerkelijk sprake van te veel werk? Dan is het aan de preventiemedewerker om die werkdruk in kaart te brengen. Is er hoge werkdruk in de perceptie van de medewerker? Hoe komt het dat deze voortdurende werkstress ervaart? Wordt hij overvraagd of is er juist sprake van verveling op het werk, doordat de medewerker bijvoorbeeld veel routinematige klussen doet? Ook dit kan een voorbode zijn van uitval. Door de preventiemedewerker in kaart te laten brengen hoe de werknemers hun werk beleven, kan eerder worden ingegrepen op het moment dat het niet goed gaat.
  • Inventariseren of en welk werk er beschikbaar is in de (directe) omgeving van de organisatie. Op het moment dat een werknemer dreigt te verzuimen (of al verzuimt), is er niet altijd direct vervangend werk in de eigen organisatie. Dan is het zinvol om bij andere organisaties te kijken. In zo’n geval ligt er een kans in de (directe) omgeving van de organisatie. Een re-integratiepartner of arbodienst kan daarbij helpen. Wellicht hebben zij bedrijven in hun klantenbestand met passende vacante posities. Maar u kunt het ook zelf inventariseren door simpelweg het gesprek aan te gaan met organisaties in de omgeving, en te vragen naar de mogelijkheden van eventuele alternatieve werkzaamheden voor de medewerker.

Met bovenstaande werkzaamheden kan de preventiemedewerker ervoor zorgen dat organisaties beter kunnen voldoen aan de eisen voor re-integratie en kunnen werknemers – waar mogelijk – sneller geholpen worden met een nieuwe baan die past bij haar of zijn mogelijkheden.

Dit artikel wordt u aangeboden door Arbo Rendement en verscheen in Arbo Rendement 12-2016.
Arbo Rendement is hét nieuws- en adviesmagazine voor arboprofessionals, preventiemedewerkers, bedrijfshulpverleners en ondernemingsraden. De insteek is: hoe kan een in- of externe arboprofessional bijdragen aan een gezonde en veilige werkplek en hoe behaalt hij daarmee een beter rendement voor de organisatie. In Arbo Rendement leest u verder alles over onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, re-integratie, subsidies en het arbobeleid.

Arbo Rendement biedt u:
 heel veel kort nieuws;  beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken;  geregeld een marktanalyse over relevante onderwerpen voor de arboprofessional;  wekelijkse e-mailservice met het allerlaatste nieuws op arbogebied;  een aanvulling op de inhoud van elke uitgave met praktische, online tools.
Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.rendement.nl/arboblad

artikelPreventiemedewerker Arbo rendement12-2016