De Risico Inventarisatie & Evaluatie

preventiemedewerker arbowet

Alle taken en werkzaamheden rond de Risico Inventarisatie & Evaluatie is voor veel werkgevers een noodzakelijk kwaad. Vooral omdat er zoveel taken moeten worden bijgehouden door de arbo verantwoordelijken. Of de preventiemedewerker.

Voor al die werkgevers en hun preventie medewerkers hebben wij de oplossing: GRIEP©. GRIEP© staat voor GOED’s Risico Inventarisatie & Evaluatie Platform. Met GRIEP© repareer je de knelpunten van jouw organisatie. Overzichtelijk, online en altijd actueel. Inclusief een proactief jaarplan voor preventiemedewerkers inclusief coaching en begeleiding. En een eenvoudig proces om PMO’s aan te vragen.

De basis van GRIEP© wordt gevormd door vragenlijsten die op maat ontwikkeld worden voor en met de klant. Zo ontstaat een instrument dat over de dagelijkse praktijk van jullie medewerkers gaat. De vragen uit de vragenlijsten zijn per stuk voorzien van een toelichting die de invuller helpt bij het bepalen van het antwoord. Dit kan informatie uit de wet- en regelgeving betreffen, maar kan ook specifieke informatie betreffen zoals passages uit jullie eigen beleid. Aan elke vraag is, bij een negatief antwoord, ook een oplossingsrichting geformuleerd ten behoeve van het Plan van aanpak. Je kunt tevens foto’s en andere documenten toevoegen aan een vraag, voor een concreet totaalbeeld.

Uiteraard verschaft GRIEP© managementinformatie voor bijvoorbeeld managers, de preventie-medewerkers en auditors.  In het dasboard kan men afdelingsoverstijgende resultaten vergelijken. Data, acties, personen, afdelingen enzovoorts, kunnen met elkaar worden vergeleken om zodoende al dan niet maatregelen te nemen.

Met GRIEP© heb je een proactief platform waarin alles rond de RI&E, maar ook (aanvragen voor-) PMO’s en alle coaching voor preventiemedewerkers geïntegreerd is.

Wil je meer informatie over GRIEP©? Neem dan contact met ons op en wij zorgen voor een virusvrij aanbod op maat.

GRIEP©, eindelijk een vorm van griep die jou werk uit handen neemt!