GOED is een gecertificeerde arbodienst.

In de Arbeidsomstandighedenwet (art 14, 14a en 20) en de Arbeidsomstandighedenregeling worden een aantal minimumeisen gesteld aan arbodiensten. Deze eisen hebben betrekking op de deskundigheid, organisatie, uitrusting en het functioneren van arbodiensten. Om te kunnen aantonen dat zij aan deze eisen voldoen, dienen zij over een certificaat te beschikken.

Extern gecertificeerde arbodiensten, zoals GOED, zijn arbodiensten die niet zijn aangesloten bij een specifiek bedrijf.

Onze certificaten vind je hieronder. Als bewijs van GOEDe dienstverlening. Heb je vragen over onze certificering, neem dan contact op met onze Functionaris Gegegevensbescherming (kenmerk FG000588) via 020 23 72 002 of fg@goed.co. 

GOED B.V. certificaat                                HELD B.V. certificaat