GOEDe samenwerking met Kenniscentrum Arbeidsconflicten

GOEDe samenwerking met Kenniscentrum Arbeidsconflicten

We zien bij GOED steeds vaker dat een verzuimmelding van een medewerker – van één van onze relaties – niet wordt veroorzaakt door ziekte, maar door een meningsverschil dat uiteindelijk uitmondt in een conflict. En in bijna alle gevallen wordt dit meningsverschil c.q. conflict op een verkeerde manier aangepakt, waarna het escaleert. Terwijl met een goede aanpak heel veel problemen vroegtijdig in de kiem kunnen worden gesmoord. Daarom is GOED een samenwerking gestart met het Kenniscentrum Arbeidsconflicten, dat gespecialiseerd is in een voortvarende én effectieve aanpak van meningsverschillen en conflicten op de werkvloer.

Een arbeidsconflict leidt in veel gevallen tot verzuim. Meldt een medewerker zich ziek en blijkt er sprake te zijn van een conflict, dan past de bedrijfsarts de zogeheten STECR-Werkwijzer (STECR: Stichting Expertisecentrum Participatie) en de NVAB Richtlijn Conflicten in de Werksituatie toe. ‘Helaas gaat er veel mis in de adviezen van bedrijfsartsen rondom conflicten,’ vertelt Corina Blokland, één van de initiatiefnemers van het Kenniscentrum Arbeidsconflicten. ‘Richtlijnen worden niet goed opgevolgd of geïnterpreteerd en werkgevers weten niet wat hen te doen staat. Daarom hebben we met een aantal partners het Kenniscentrum Arbeidsconflicten opgericht.’

Huwelijkse voorwaarden

Het kenniscentrum richt zich zowel op werkgevers – die zich rechtstreeks bij het centrum kunnen aansluiten – als op arbodiensten, zoals GOED. Zij kunnen bij het kenniscentrum terecht voor informatie over conflicten, mediation, juridische aspecten, etc., maar ook om te sparren over een specifieke casus. Een belangrijk instrument hierbij is het arbeidsconflictenprotocol, dat het kenniscentrum samen met GOED heeft opgesteld. ‘Onze ervaring is dat hoe eerder een sluimerend conflict wordt uitgepraat, hoe meer schade kan worden voorkomen,’ weet Berend Moerdijk, directeur van GOED. ‘Het arbeidsconflictenprotocol voorziet in een voortvarende aanpak van zo’n conflict, ook in de aanloopfase. Hierin staat hoe je met elkaar moet omgaan als je elkaar niet meer zo aardig vindt; zie het als een soort huwelijkse voorwaarden voor werkgever en medewerker.’

Een goed gesprek

Het Kenniscentrum Arbeidsconflicten gaat verder dan alleen het delen van kennis, want het centrum beschikt ook over een team van conflictadviseurs en mediators. ‘Met een conflictdiagnose kunnen we heel snel in kaart brengen wat er aan de hand is en welke interventie het beste zou passen,’ legt Corina uit. ‘In veel gevallen is het conflict nog niet zo heel ingewikkeld en kom je er met een conflictcoach wel uit, of is zelfs een goed gesprek tussen leidinggevende en medewerker al afdoende, eventueel met iemand van HR erbij. Maar soms is het al dusdanig geëscaleerd dat mediation noodzakelijk is; dit is een formele vorm van probleemoplossing, met contracten.’

Snel handelen

Corina benadrukt dat het vooral belangrijk is om snel te handelen. ‘Als je ruzie maakt met je partner en vervolgens twee weken bij je moeder gaat logeren, maakt dat de situatie alleen maar erger, doordat je afstand neemt. Kom je direct nader tot elkaar, dan is er een veel grotere kans dat je er samen uitkomt. Daarom zijn onze conflictcoaches en mediators op korte termijn beschikbaar, juist om te voorkomen dat het conflict in de tussentijd verder escaleert. Binnen een paar werkdagen kunnen we al starten en gaan we direct met elkaar aan tafel zitten, waarbij we proberen om de angel eruit te halen. Blijkt dan dat er mediation nodig is, dan kunnen we ook daarmee al snel starten.’

Drempel

Voor GOED is de samenwerking met het Kenniscentrum Arbeidsconflicten een belangrijke toevoeging. Berend: ‘Als er nog geen sprake is van verzuim, kan de snelle aanpak van een conflict ervoor zorgen dat een medewerker aan het werk blijft. Is er wel al sprake van verzuim, dan kan een voortvarende aanpak voorkomen dat het verzuim onnodig lang duurt. En hierbij geldt ook: hoe langer het duurt, hoe hoger de drempel om weer aan het werk te gaan. Daarom kunnen al onze relaties zich via ons aansluiten bij het kenniscentrum en stellen we daarnaast het arbeidsconflictenprotocol kosteloos aan hen ter beschikking.’

Voor meer informatie:

www.goed.co

www.kenniscentrumarbeidsconflicten.nl

https://biteable.com/watch/3950341/ff4faaec3fc989cadf59dd4fd0745756

Een GOEDe kennismaking met… Lotte de Groot, inzetbaarheidsdeskundige

Hi Lotte, wil je jezelf even voorstellen?

‘Ik ben Lotte, 27 jaar en ik woon in Egmond. Familieleden en vrienden vinden mij enthousiast, creatief, empathisch en gestructureerd. Ik werk nu ruim een jaar als inzetbaarheidsdeskundige bij GOED. Ik vind het ontzettend leuk om creatief bezig te zijn; daarom ben ik naast mijn werk ongeveer één dag per week actief als dansjuf en bestuursvoorzitter voor de dansvereniging die ik samen met een vriendin heb opgericht. Wat ik zowel in mijn werk als in mijn vrijwilligerswerk heel goed kwijt kan, is dat ik het fijn vind om mensen te kunnen helpen, en dan vooral om samen met hen iets in zichzelf te ontdekken waarvan ze nog niet wisten dat ze het in zich hebben.’

Hoe ben je in de wereld van verzuim gerold?

‘Tijdens mijn opleiding HRM vond ik met name het thema ‘gezondheid, bevlogenheid en werk’ het leukst. Ik schreef in een SLB-verslag (SLB: Studieloopbaanbegeleiding) dat ik ooit mensen zou willen coachen, zodat ze zo fijn mogelijk aan het werk zouden zijn. Later was ik werkzaam op een HRM-afdeling van een bedrijf dat ging samenwerken met een nieuwe arbodienst. Daar werkten casemanagers in taakdelegatie en toen dacht ik: hé, dit lijkt wel heel erg op wat ik ooit wilde worden. Ik had eerst wat beperkende overtuigingen waarom dat nog niet zou kunnen: te jong, te weinig levenservaring… Maar dat bleek onterecht: ik kreeg de kans om dit werk te gaan doen en die heb ik meteen aangegrepen.’

Hoe is het om bij GOED te werken?

‘Heel leuk. Ik ervaar veel autonomie en vertrouwen, wat heel fijn is. En we hebben een GOED team: heel divers; voor elk aspect van ons werk kun je wel bij iemand terecht om te sparren. Ook merk ik voortdurend dat we in ons team heel veel kennis hebben.’

Wanneer is een werkdag voor jou geslaagd?

‘Als ik met medewerkers mooie gesprekken heb gehad waar zij zelf ook écht wat aan hebben. En ook als ik met leidinggevenden bepaalde successen heb behaald, bijvoorbeeld dat zij enorm tegen een gesprek opzagen en dit vervolgens toch goed verliep. Of dat er iets was wat de re-integratie blokkeerde, wat vervolgens in een goed gesprek werd weggenomen, waardoor de medewerker weer aan de slag ging. Dat zou ik dan ook altijd willen adviseren: blijf met elkaar in gesprek, ook al zie je ertegen op. Daar ligt echt de sleutel; er is vaak meer mogelijk dan je denkt.’

Op de GOEDe weg, met nieuwe auto’s

Bij de werkgevers met wie wij samenwerken, weten de medewerkers meestal precies wanneer onze GOEDe inzetbaarheidsdeskundige aanwezig is: dan staat er namelijk een oranje GOED-auto op de parkeerplaats.

Omdat een groot aantal auto’s aan vervanging toe was, hebben diverse collega’s onlangs een gloednieuwe auto in ontvangst mogen nemen. Uiteraard weer oranje, maar ook: hybride! Dat is een bewuste keuze geweest: bij GOED vinden we duurzaamheid enorm belangrijk, in alle opzichten. In de verzuimbegeleiding zetten we altijd in op duurzame inzetbaarheid, maar duurzaamheid is veel breder en heeft bijvoorbeeld ook betrekking op het klimaat. Ook op dat gebied nemen we graag onze verantwoordelijkheid en daarom hebben we voor GOEDe hybride auto’s gekozen.

We wensen onze collega’s veel rijplezier en uiteraard veel veilige kilometers!