In: nieuws

Certificaten
februari 23, 2016

GOED is een gecertificeerde arbodienst. In de Arbeidsomstandighedenwet (art 14, 14a en 20) en de Arbeidsomstandighedenregeling worden een aantal minimumeisen gesteld aan arbodiensten. Deze eisen…

Read More