Skip to content

Wij geloven in een positieve werkbeleving duurzame inzetbaarheid Amplitie

Een stukje verder dan verzuimbegeleiding

Aanzetten tot inzet vormt het fundament van onze dienstverlening en het partnerschap met onze relaties. Dit gaat verder dan alleen maar verzuimbegeleiding. Vanuit de gedachte dat beweging verandering brengt, zetten wij mensen graag ‘aan’. We steken het vuurtje aan om mensen te stimuleren over hun inzet(baarheid) na te denken. Bij GOED geloven we in de kracht van amplitie: dat je als werkgever een positieve werksituatie creëert waarin de medewerker zelf kan zorgen voor een goede balans tussen stress en energie. Met als gevolg: bevlogenheid, welbevinden en energie. Én een werkklimaat waarin medewerkers productiever en met meer tevredenheid werken.

Goed brengt mensen in beweging2
Vragen

Amplitie? Even uitleggen

Amplitie is afkomstig van het Latijnse woord ‘amplio’. De betekenis van amplitie is: versterken, vergroten en vermeerderen. Amplitie is niet gericht op het behandelen (curatie) of voorkomen (preventie) van de negatieve gevolgen van werkstress, maar juist op interventies die daaraan voorafgaan. Op het bevorderen van positieve toestanden bij werknemers, zoals bevlogenheid, welbevinden en gezondheid.

Door als organisatie in te zetten op amplitie en het vergroten van het welbevinden, zal de noodzaak van interventies rondom curatie en preventie afnemen. Het creëren van een positieve werkbeleving heeft invloed op alle medewerkers, ook op degenen die niet tot de risicogroepen behoren. Want ook het potentieel van medewerkers die zonder problemen functioneren, wordt vaak nog niet optimaal benut. De reikwijdte van deze positieve benadering is dan ook veel groter.

Eigen regie als fundament

Medewerkers kunnen stress beter opvangen als zij regelvrijheid hebben en zelf de regie kunnen pakken. Op het juiste moment het juiste gesprek voeren, de juiste vragen stellen en daarmee de kickstart voor verandering brengen; dát is wat GOED doet voor alle betrokkenen. In dit partnerschap zijn onze professionals een sparringpartner voor onze relaties. Zij denken mee over visie, beleid en uitvoering van duurzame inzetbaarheid.

Ben je benieuwd wat onze meerwaarde is voor jouw organisatie? Nieuwsgierig hoe wij intern het GOEDe voorbeeld geven qua goed werkgeverschap? Maar een afspraak met onze manager duurzame inzetbaarheid.

Onze manager duurzame inzetbaarheid neemt contact met je op!

alt